تبلیغات

ابزار هدایت به بالای صفحه


نویسنده :سعید اسدی
تاریخ:دوشنبه 8 اسفند 1390-ساعت 15 و 19 دقیقه و 50 ثانیه

ترس از عنکبوت آن را بزرگتر نشان می دهد

ابزار امتیاز دهی

مطالعات روانشناسانه نشان می دهند که ترس، درک انسان را مختل می سازد و انسانهایی که از عنکبوت می ترسند، ابعاد بدن این حشرات را بزرگتر از آنچه در واقعیت هستند، نشان می دهند.


به گزارش خبرگزاری مهر، محققان برای اثبات این فرضیه از تعدادی از داوطلبان که به دلیل ترس شدید از عنکبوت تحت درمان قرار داشتند درخواست کردند با کشیدن خطی طول بدن عنکبوتی که در آزمایشگاه می دیدند را ترسیم کنند. به گفته محققان داوطلبانی که ترس شدیدی از عنکبوتها داشتند به صورت میانگین خطی که از بدن این حشرات می کشیدند 50 درصد بزرگتر از ابعاد واقعی بدن عنکبوت بوده است.
پس از انجام دوره های درمانی ویژه هشت هفته ای که طی آن افراد در معرض عاملی که از آن هراس داشتند قرار گرفته و با آن مواجه می شوند، از داوطلبان خواسته شد تا برگه های پرسشنامه ای را پر کرده و خطی را برای نمایش دادن طول بدن عنکبوت ترسیم کنند، در حالی که عنکبوتها در برابر دید داوطلبان قرار نداشتند.
نتایج این آزمایش از آنجایی که عنکبوتها در معرض دید داوطلبان قرار نداشتند یک سوال را بدون پاسخ به جا گذاشت: آیا نتایج دو آزمایش تحت تاثیر اختلال ناشی از ترس در ادراک بصری از عنکبوت بوده است یا به واسطه ذهنیت و خاطره افراد از این حشره به دست آمده است؟

برای پاسخ دادن به این سوال، محققان در آزمایشی دیگر از داوطلبان خواستند تا با نگاه کردن به عنکبوتها طول بدن آنها را بکشند، نتیجه به دست آمده با نتایج پیشین هیچ تفاوتی نداشت و داوطلبان عنکبوت را بزرگتر از حد واقعی می کشیدند، این به آن معنی است که حافظه داوطلبان تحت تاثیر ترس قرار نمی گیرد.
محققان تا کنون به ارتباطاتی میان ترس و تغییر ادراک بصری مظنون شده اند، برای مثال مطالعات پیشین نشان داده اند که افرادی که فوبیای ارتفاع دارند زمانی که به ارتفاعی که در زیر پایشان قرار دارد نگاه می کنند، آن را بیشتر از حد واقعی می بینند و مطالعه جدید نیز نشان می دهد چنین اختلال ادراکی در اثر دیگر ترسها نیز در انسان به وجود می آیند. محققان چنین ویژگی در انسانها را از دیدگاهی سودمند می بینند زیرا به اعتقاد آنها میزان هشیاری آنها را نسبت به خطر افزایش می دهد، اما در مقابل می تواند تصور خطرناک بودن پدیده ای بی خطر را نیز در انسان به وجود آورد.
بر اساس گزارش لایو ساینس، محققان بر اساس نتایج مطالعه جدید خود می گویند هرچه افراد ترس بیشتری داشته باشند، ابعاد عامل ایجاد ترس در نظرشان بزرگتر خواهد شد و به گونه ای درک آنها نسبت به عامل ترساننده مغرضانه خواهد بود. به گفته محققان شناسایی عوامل ایجاد فوبیا و یا عوامل تشدید کننده آنها می تواند به درمان این اختلالات کمک کند.


نوع مطلب : گوناگون